Cancer care Ethiopia CCE
 
 
 
 
 
 
 

+251938888880

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om ss

 

CCE ønsker å forbedre kreftomsorg i Etiopia

 
 
 

Cancer care Ethiopia

 
CCE er en non-profitt organisasjon som er opptatt av å hjelpe de fattigste kreftpasientene i Etiopia. Disse har ikke råd til å bli behandlet for sin sykdom
CCE har to styrer, et i Norge og et i Etiopia, ledet av grunnleggeren Grom Moges

Grom Moges er norsk-etiopisk og har bodd i Norge i mange år. Han arbeider som maskinist på en bilferge i Stavanger. I 2004 fikk han en alvorlig kreftdiagnose.Tilstanden var kritisk og han ble behandlet på Stavanger Universitets Sykehus. Mens han lå på intensivavdelingen, fikk han tid til å reflektere over livet og framtiden. Han sa til seg selv . Fram til nå har jeg vært opptatt av å tjene penger og få et bedre liv for meg og mine. Dersom Gud gir meg en ny sjanse og jeg blir frisk, vil jeg bruke mitt liv på å hjelpe kreftpasienter i Etiopia, mitt opprinnelsesland

IDEEN BLE FØDT PÅ SYKEHUSET

Han ble frisk og er svært takknemlig for den fantastisk gode behandlingen han fikk i Norge

Sammen med fem gode og initiativrike norske venner, grunnla Moges og hans kone Cancer Care Ethiopia i 2007

Organisasjonen her som visjon å ta vare på fattige barn og kvinner som er rammet av kreft i Etiopia. Disse har ingen mulighet til å få seg overnatting i Addis Abeba, hovedstaden, det eneste stedet der det er mulig å få behandling for kreft.


Etter offisiell registrering i både Norge og Etiopia ble det første krefthjemmet åpnet i leid hus i Addis Abeba 14 november 2009

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VÅR MISJON

 
CCE's misjon er å gi kvalifisert og standardisert kreftbehandling til fattige pasienter i Etiopia ved å gi et godt og trygt botilbud og skape oppmerksomhet rundt kreft.
Vi ønsker også å øke kvaliteten på behandlingssystemene for kreft i Etiopia og å hjelpe pasientene å få rett behandling

Vi arbeider for å gjøre kreftpasientenes liv så behagelig som mulig og at de får en god rekonvalesens . Vi ønsker også å få større bevissthet om kreft i samfunnet, og bedre behandlingen av kreftrelaterte problemer i Etiopia. I tillegg til dette, ønsker vi å bidra til forebygging av kreft, tidlig diagnostisering og palliativ pleie.

 
 
 
 

VISJON

 
CCE's visjon er å oppnå forbedret kreftbehandling i Etiopia og øke bevisstheten om kreft, forebygging og de forskjellige mulighetene for behandling
CCE vil bidra til å øke forståelse for og kunnskap om kreftbehandling i Etiopia. Vi arbeider for å øke mulighetene for at de fattige, ubemidlede også kan få god kreftbehandling.