Cancer care Ethiopia CCE
 
 
 
 
 
 
 

+251938888880

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La oss

 

bekjempe kreft!

 

CCE er en
hjelp organisason som hjelper fatige kreft pasienter i Etiopia
 
 
 
 
 
 
 

Velkommen til Cancer Care Ethiopia

 
Cancer Care Etiopia ble startet i 2007 av Grom Moges, norsk-etioper
CCE er en non-profitt organisasjon som har som mål å hjelpe fattige kreftpasienter i Etiopia. Disse pasientene har ikke mulighet til å få behandling fordi de ikke har noe sted å bo.

CCE har vært et hjem for nærmere 1100 kreftpasienter gjennom de 11 årene det har eksistert

CCE arbeider for å sette fokus på behandling av kreft og det økende antall av mennesker som blir rammet av kreft i Etiopia.

 
 
 
 
 
 
 
 

Verdiene våres

 

Bidra penger til et godt formål

 
 
 
Øke bevissthet om kreft og behandlingsmuligheter i Etiopia
 
Personalet på CCE gir rådgivning hver lørdag etter den tradisjonelle etiopiske kaffeseremonien . Da samles pasientene, pårørende og besøkende for å bli informert om kreftbehandling og det som følger med dette av forskjellige ettervirkninger
Det brukes også Facebook og andre media til informasjon og økning av bevissthet om kreft

 
 
 
 
Cancer Home i Addis Abeba
 
Etter offentlig registrering av organisasjonen både i Norge og i Etiopia, ble det første krefthjemmet i Addis Abeba åpnet 14 november 2009
 
 
 
 
Gir husrom, omsorg og støtte
 
CCE hjelper kreftpasientene ved å gi dem sted å bo, omsorg, næringsrik mat, undervisning om kreft og transport til og fra behandlingssted
 
 
 
 
 
 

Hva gjør oss annerledes?

 
  • CCE er den eneste organisasjonen av sitt slag i Etiopia som gir husly og omsorg gratis til pasientene
 
 
 
 

OM OSS

 
  • CCE ønsker å forbedre kreftomsorg i Etiopia